Адвокат Кебеджиев - Бургас

Lawyer Kebejiev Burgas - EN  Адвокат Кебеджиев Бургас - Български

За Контакти:
Площад "Баба Ганка" 8, ет.1
Бургас 8000, България
Факс:: +359 56 824471
Тел.: +359 56 823009
GSM: +359 888 658545
t.kebejiev@abv.bg

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Теодор Кебеджиев,
Адвокат, член на Адвокатска Колегия - Бургас.

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет "Св.Климент Охридски" с отличен през 2004 г. като магистър по право.

Благодарение на съвместното си партньорство с испанска правна кантора Мартинес-Ечевариа-Перес-Абогадо притежава богат опит с чуждестранни клиенти, инвестиращи в покупка на недвижим имот или стартиращи самостоятелен бизнес в България.

Владее английски и руски език.

Специалист е в областта на гражданското право - вещно, облигационно, семейно и наследствено, дружествено и търговско право.

  • Адвокат Кебеджиев е придобил значителен опит в извършването на всички необходими формалности във връзка с договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти.
  • Адвокат Кебеджиев поддържа тесни контакти с няколко агенции за недвижими имоти, радва се на добра репутация и има натрупан сериозен опит в организиране и извършване на всички видове сделки с недвижими имоти - покупка, продажба, управление на имоти и ипотеки, намирането на подходящ имот в страната в съответствие с критериите, определени предварително, разглеждането на правния статус на недвижими имоти, провеждане на преговори и осигуряване на представителство на клиента във връзка със сделката.
  • Адвокат Кебеджиев е специализиран в регистрацията на различни юридически лица - за съдебната регистрация на еднолични търговци и фирми, клонове, т.н., както и всички последващи регистрации, необходими съгласно българското законодателство, регистрации с различните институции, като например данъчни власти, НОИ, НСИ и др.
  • Адвокат Кебеджиев регистрира промяна в състоянието на бизнес субектите, тяхното преобразуване и реорганизация, придобиване на дялово участие, както и съвместен акционерен капитал и др.
  • Адвокат Кебеджиев предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски дружества с чуждестранно участие. Изготвя търговски договори и осигурява процесуално представителство по отношение на търговската дейност.

Òåîäîð ÊåáåäæèåâАдвокат Кебеджиев, гр. Бургас | Адвокат недвижимости Бургас | Lawyer Teodor Kebejiev Burgas [EN]
Адвокат Теодор Кебеджиев :: Юридически услуги :: Полезни връзки :: Контакти