Адвокат Кебеджиев - Бургас


Lawyer Kebejiev Burgas - EN  Адвокат Кебеджиев Бургас - Български

За Контакти:
Площад "Баба Ганка" 8, ет.1
Бургас 8000, България
Факс:: +359 56 824471
Тел.: +359 56 823009
GSM: +359 888 658545
t.kebejiev@abv.bg

АДВОКАТ КЕБЕДЖИЕВ - БУРГАС

Адвокат Теодор Кебеджиев е специалист в областта на гражданското право - търговско, облигационно, семейно, наследствено, дружествено, вещно. В резултат на партньорство си с испанската правна кантора Мартинес-Ечевариа-Перес-Абогадо притежава богат опит с чуждестранни клиенти, инвестиращи в покупка на недвижими имоти или стартиращи собствен бизнес в България.

Адвокат Кебеджиев има сериозен опит в извършване на следните правни услуги:

  • Регистрация на правни субекти - дружества с ограничена отговорност (ООД), еднолични търговци, акционерни дружества, клонове и пр.
  • Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове.
  • В сферата на недвижимите имоти адвокат Кебеджиев предоставя пълен комплекс услуги. Обслужва чуждестранни клиенти на английски и руски език.
  • Адвокат Кебеджиев е специализиран във воденето на дела в областта на вещно, облигационно (включително и дела, свързани със казуса КТБ), семейно и наследствено право. (Разгледайте пълна информация за предлаганите юридически услуги тук).

Адвокат Кебеджиев се ръководи в работата си от принципите на коректност в своите бизнес отношения с клиенти, дискретност и строго пазене на фирмената и личната тайна. Адвокат Кебеджиев е член на Адвокатска колегия - Бургас.

Адвокат Теодор КебеджиевАдвокат Кебеджиев, гр. Бургас | Адвокат недвижимости Бургас | Lawyer Teodor Kebejiev Burgas [EN]
Адвокат Теодор Кебеджиев :: Юридически услуги :: Полезни връзки :: Контакти